Regulamin sklepu internetowego Katana

Sklep internetowy Katana prowadzi sprzedaż pił taśmowych za pośrednictwem sieci internet oraz call center (zamówienia przyjmowane są drogą telefoniczną).

Właścicielem sklepu Katana z siedzibą w ul. Terespolska 12 08-110 Siedlce, NIP: 821-228-13-21. Firma wpisana do bazy przedsiębiorców CEiDG.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie Katana są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych. Zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej GEIS, GLS, InPost.

Możliwe są trzy formy płatności:

  • za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru;
  • przelewem – przedpłata na konto Katana po złożeniu zamówienia; przesyłkę realizujemy po zaksięgowaniu wpłaty;
  • odbiór osobisty.

Koszty transportu i pakowania w przypadku złożenia zamówienia na kwotę poniżej 250 zł brutto:

20 zł brutto dla wszystkich szerokości taśm.

Czas realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych.

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.

W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, na jego koszt. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby sklepu przy ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce, dokonując wyboru żądania w zakresie reklamacji (nieodpłatna naprawa albo wymiana towaru).

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz taki dostępny jest do pobrania na naszej stronie internetowej tutaj: formularz. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Możemy natomiast wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa zakupionych pił.

W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Przesyłkę należy nadać na adres: KATANA ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Klient oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłową eksploatację pił taśmowych.

Za uszkodzenia pił taśmowych powstałe w skutek nieprawidłowej eksploatacji (niezgodnej z ogólnymi zasadami użytkowania pił taśmowych) całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep@katana.sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki w obecności Kuriera.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie sklep@katana.sklep.pl. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną oznacza, że klient miał możliwość zapoznania się z informacjami zawartymi w jego treści.

Pliki do pobrania: