Ogólne informacje

Optymalne Docieranie Piły Taśmowej

Jak wydłużyć jej żywotność i uzyskać najlepsze wyniki.

Dlaczego docierać piłę taśmową?

Przy wprowadzaniu nowej piły taśmowej niezwykle istotne jest odpowiednie jej dotarcie. Poprawnie przeprowadzone docieranie może znacząco wydłużyć żywotność piły o około 50%. Nowa piła zwykle ma ostre ostrza, ale ich wysokość może być nierówna. Aby uniknąć uszkodzeń ostrzy i zapewnić ich idealną równość, konieczne jest wyrównanie i wygładzenie wierzchołków ostrzy do mikroskopijnej precyzji.

 

Jak docierać piłę taśmową

  1. Ustawienie Prędkości i Posuwu: Na początku należy ustawić prędkość piły taśmowej zgodnie z zaleceniami dla danego materiału. Następnie zmniejsz posuw na przecinarce do 50% normalnego posuwu.
  2. Cięcie przy zredukowanym posuwie: Rozpocznij cięcie przy zmniejszonym posuwie i kontynuuj przez około 20 minut.
  3. Stopniowe zwiększanie posuwu: Po upływie 20 minut stopniowo zwiększaj posuw, aż do osiągnięcia normalnego czasu przecinania.

Cały proces docierania

Cały proces docierania powinien trwać około 30 minut, co odpowiada przecięciu około 300 cm² materiału. Nowa piła powinna być używana przez krótki czas z obniżoną prędkością taśmy i zmniejszonym posuwem. W czasie docierania prędkość taśmy powinna być zmniejszona do 70%, a posuw do 50%. Po przecięciu około 500 cm² materiału, parametry mogą być stopniowo zwiększane do osiągnięcia maksymalnych.

Czynniki wpływające na żywotność i wyniki pracy

Następujące czynniki mają istotny wpływ na żywotność taśmy oraz uzyskanie optymalnych wyników pracy:

  • Dobór Chłodziwa i Smarowania
  • Szczotka do Wiórów
  • Naciąg Taśmy (zalecany 300 N/mm²)

 

Ważność naciągu taśmy

Naciąg pracującej piły jest bardzo istotnym parametrem. Optymalną wartością jest 300 N/mm² (MPa). Nieprawidłowe wartości naciągu mogą prowadzić do nieliniowego cięcia, wibracji, pękania piły lub jej ślizgania się i spadania z kół napędowych. Do ustawienia i sprawdzenia naciągu służy specjalne urządzenie, tzw. tensometr. 

Nowa piła

Prawidłowo dotarta piła z zaokrąglonymi krawędziami

Nieprawidłowe docieranie lub jego brak – krawędzie piły odłamują się i zużywają

Katana oferuje wysokiej jakości piły bimetaliczne i ostrza z węglików spiekanych. Są to produkty najwyższej jakości, które mogą służyć w produkcji przez długi czas. Zwróć uwagę na zasady użytkowania narzędzi, które pomogą Ci zmaksymalizować ich żywotność.